TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Üyelerimize yönelik Çevre Mevzuatı Eğitimi düzenlenecektir

Üyelerimize yönelik olarak, Ankara‘da 03 -04 Haziran 2010 tarihlerinde "Çevre Mevzuatı Eğitimi" düzenlenecektir.

Eğitim Tarihleri : 03 -04 Haziran 2010

Eğitim Yeri : Maden Mühendisleri Odası - Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim Ücreti : 100 TL. dir.

Eğitim Programı :

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

ÇEVRE MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI

1. GÜN

10.00-10.15     AÇILIŞ

10.15-11.00     Çevre  Mevzuatı ve ÇED Yönetmeliği

11.00-11.15     Ara

11.15-12.30     Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Uygulamaları (Ek I)

12.30-14.00     Yemek Arası

14.00-14.45     Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Uygulamaları (Ek II)

14.45-15.00     Ara

15.00-15.45     Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Uygulamaları (Ek II)

15.45-16.00     Ara

16.00-16.30     Tartışma, Soru-Cevap 

2.GÜN

10.15-11.00     Maden Ocaklarında Patlatmaların Çevresel Etkileri (vibrasyon, şok, toz vb.)

10.45-11.00     Ara

11.00-12.00     Maden Ocaklarında Patlatmaların Çevresel Etkileri (vibrasyon, şok, toz vb.)

12.00-13.30     Yemek Arası

13.30-14.15     Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Madencilik Faaliyetlerine Uygulanması

14.15-14.30     Ara

14.30-15.15     Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Geri Kazanılması

15.15-15.30     Ara

15.30-16.30     Madencilik Faaliyeti Atıkları

Kayıt için; 

Eğitim ücretinin aşağıdaki banka hesabına yatırılması ve dekontun üzerine "Çevre Mevzuatı Eğitimi - Ad ve Soyad" yazılarak aşağıdaki Odamız SEM - Faks numarasına fakslanması gerekmektedir.

Ücret Ödeme:

Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi Ankara / TR320006400000142130890921 No lu banka hesabı veya Maden Mühendisleri Odası Ankara (Genel Merkez) ile Adana, İstanbul, İzmir ve Zonguldak Şubelerine yapılabilir.

Kayıt İletişim:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Sürekli Eğitim Merkezi

Selanik Cad. No:19/6 06650 Kızılay Ankara

Tel: 0-312-425 10 80 / 121-122

SEM Faks: 0-312-419 76 80

E-posta: sem@maden.org.tr

Okunma Sayısı: 1348