TMMOB Maden Mühendisleri Odası

“ ZORBALAR KALMAZ, GİDER ” 1 MAYIS, EMEKÇİLERİN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN.

 “ ZORBALAR KALMAZ, GİDER ”   1 MAYIS, EMEKÇİLERİN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN.

“ZORBALAR KALMAZ, GİDER”

1 MAYIS, EMEKÇİLERİN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN.

1 Mayıs, Emekçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nün 134. Yıldönümü. 1881 yılında Amerika’da 8 saatlik işgünü, eşit işe eşit ücret, sendikalaşma gibi temel taleplerle yola çıkan emekçiler büyük bir mücadele örneği gösterdiler. 1889 Yılında 1 Mayıs günü resmen kabul edildi.

134 Yıl önce gündemde olan bu talepler ne yazık ki halen güncelliğini korumaktadır. Ülkemiz de dahil birçok ülkede yasal ve/veya fiili olarak uzun çalışma süreleri, sendikalaşma engelleri, düşük ücret, işyerinde cinsiyet ve ırk ayrımcılığı, mobbing gibi birçok olumsuz uygulama maalesef devam etmektedir.

1 Mayıs kutlamalarını, 12 Eylül dönemi yasakları sonrasında yasal hale getiren, Taksim Meydanını 1 Mayıs kutlamalarına açan AKP iktidarı, ne yazık ki kısa süre sonra bu politikalarından vaz geçmiş, ağır baskı ve sindirime operasyonları ile emekçilerin kazanımlarına göz dikmiştir. “138 Milyar Nerede” diye soran muhalefete yanıt veremeyen, hazine garantili kamu-özel işbirliği projeleri adı altında yandaş şirketlere 450 Milyar TL aktaran, bürokratlarına 3’er-5’er maaş ödeyen, saraylarda lüks içerisinde yaşayan, kaynakları üretim yerine güvenlik harcamalarına yönelterek kaynak kaybına yol açan AKP iktidarı, konu emekçilerin haklarına geldiğinde kaynak sorunundan bahsedebilmektedir.

AKP iktidarı, bu çağdışı politikaları uygulayabilmek için Anayasa’yı bile tanımayarak, tam bir otokratik yönelime girmiş, evrensel hukuk, insan hakları, barış ve adalet gibi temel insanlık değerlerinden hızla uzaklaşmıştır. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen “Cumartesi Anneleri”nin her hafta gözaltına alınmaları, aydın, yazar, gazeteci, öğrenci, kim olursa olsun muhalif kesimlere yönelik tutuklama operasyonları, hukuksuz yargılamalar ve verilen cezalar, seçilmiş belediye başkanlıklarının yerine kayyum atamaları, OHAL kararnameleri ile muhalif ve demokrat kamu çalışanlarının KHK ile işten çıkarılmaları bu otokratik yönetimin birkaç örneği olarak sıralanabilir.

Diğer yandan, özellikle madencilik sektöründe uzun çalışma süreleri, “dayı başı”lı istihdam yöntemi, kötü çalışma koşulları iş ortamını tamamen kuralsızlaştırmakta, sonuçta Elbistan, Soma, Ermenek, Şirvan, Amasra gibi facialarda maden emekçilerinin yaşamlarını yitirmelerine neden olmaktadır. İktidar faciaların nedenlerini fıtrat, kader ve kader planı olarak açıklayarak facialarda olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Odamız söz konusu faciaların nedenlerini; üretim zorlaması ve baskısı, yandaş atamaları ve liyakatsizlik içerisinde sürdürülmek zorunda kalan esnek, güvencesiz, güvenliksiz, tedbirsiz, denetimsiz çalışma yaşamı, özelleştirme, taşeronlaştırma, rödövans uygulaması, kuralsızlaştırma, serbestleştirme, sendikasızlaştırma ve yapılan yargılamalardaki cezasızlıkla birlikte maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun tedbirler alınarak üretimin sürdürülmemesi olarak tespit etmektedir. Yine Odamız söz konu faciaların unutulmaması ve sorumlularından hesap sorulması için elinden gelen çabayı sürdürmeye devam edecektir.

Odamız, asgari ücret imza kampanyası ve daimi nezaretçi anketiyle üyelerimizin çalışma koşullarını ve önerilerini yeniden ele almış ve değerlendirmiştir. Fiili olarak uzun çalışma süreleri, düşük ücret, izin, sendikalaşma engelleri, işyerinde cinsiyet ayrımcılığı, mobbing gibi birçok olumsuz uygulamaya karşı mücadeleyi üyeleriyle birlikte sürdürecektir.

Bu yıl mayıs ayı Ülkemiz için birçok açıdan önemli olayı barındırmaktadır. 1 Mayıs’a ek olarak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri de 14 Mayıs’ta yapılacak. Son yıllarda mevcut İktidarın yaşattıkları/yaptıkları düşünüldüğünde, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu seçimde tereddüt ve muğlaklığa yer yok. Gerek evrensel hukuk, insan hakları, barış ve demokrasi için, gerek bizlerin ekonomik ve özlük hakları ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ve gerek hafta içerisinde açıklayacağımız Oda Seçim Bildirgesinde de yer alan madencilikle ilgili yapılması gerekenler için, her açıdan ülkemize, halkımıza, madencilere bu olumsuzlukları yaşatan mevcut iktidarın son bulması gerekiyor.

Bu kez pankartlarımızda 1 Mayıs marşında yer alan “Zorbalar Kalmaz Gider” şiarını kullandık. Gerçekten de zorbaların ve zorbalığın son bulacağı, evrensel hukuk, insan hakları, barış, refahın ve demokrasinin önünün açılacağı, üreten, ürettiğini adil bir biçimde bölüşen, birbirlerine ve doğaya saygılı yeni bir toplumsal-siyasal döneme MERHABA diyoruz.

Bu inanç ve düşüncelerle tüm üyelerimizi ve meslektaşlarımızı “Zorbalar Kalmaz Gider” pankartının ardında Odamızla birlikte 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz.  

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

1 Mayıs 2023, Ankara

Okunma Sayısı: 703
Yayın Tarihi: 30.04.2023