TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Kitap

Tümü

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ MADEN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ MADEN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

Yayın Yeri:  ANKARA

Yıl:  2006

Sayı:  115

İçerik:  <p align="left">Maden Jeofiziği IP Verilerinde Modern Görüntüleme: Yenice ve Yomra Örnekleri-1 <br />İ. Çağlar, Ü. Avşar, A.E. Ünal &amp; R. Karlı <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Erzurum Bölgesi Pomza Oluşumları ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Endüstriyel Olarak Kullanımı-7 <br />L. Gündüz, N. Şapcı, M. Bekar &amp; M. İsker <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Ordu İli Fatsa, Korgan, Çatalpınar İlçeleri Abazdağı, Gümüşdere, Keşdere Yöresindeki Zn, Pb, Cu Cevherleşmeleri-17 <br />A.R. Güç&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Kavaklar (Ordu) ve Tirebolu (Giresun) Bentonitlerinin Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, KD Türkiye-21 <br />E. Abdioğlu, M. Arslan &amp; H. Kolaylı <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Gümüşhane İli Maden Potansiyeli ve Bölge Ekonomisindeki Önemi-31 <br />İ. Akpınar, Y. Demir &amp; E. Akaryalı <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Kuzeydoğu Pontid&lsquo;lerin Maden Yatakları-43 <br />İ. Kurt &amp; İ. Özkan&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Erzurum - Şenkaya- Turnalı Opali ve Ekonomik Geleceği-49 <br />M. Vıcıl, O. Celep, B. Yalçınalp, İ. Alp, A. O. Yılmaz, T. Yılmaz &amp; İ. Çavuşoğlu <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Doğu Karadeniz Barit Potansiyeline Genel Bir Bakış-59 <br />Ö. Şaban &amp; K. Muş <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Doğu Karadeniz Bölgesi Jeotermal Enerji Kaynakları-63 <br />K. Muş &amp; Ö. Şaban <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Doğal Taşın Önemi ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Mevcut Durum-67 <br />İ. Çavuşoğlu, A.O. Yılmaz, R. Varlık, İ. Özkan, &amp; M. Çebi <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Doğu Karadeniz Bölgesi Akikleri ve Özellikleri-77 <br />M. Vıcıl, B. Yalçınalp, İ. Çavuşoğlu, E.Y. Yazıcı, O. Celep &amp; T. Yılmaz <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Papatya Desenli Diyoritlerin Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliği-81 <br />Ü. Görgülü, İ. Alp, İ. Çavuşoğlu, H. Kolaylı &amp; M. Arslan <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Türkiye ve Dünyada Bulunan Süs Taşları-85 <br />A. Bayraktar <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Doğu Karadeniz Kuvars Yatakları ve Piezoelektrik Teknoloji-93 <br />A. Kaygusuz, H. Kolaylı, M. Vıcıl, İ. Alp &amp; E.Y. Yazıcı <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Doğu Karadeniz Bölgesi&lsquo;nde Bulunan Taş Ocak Sahalarının İşletme Teknikleri Yönünden İncelenmesi, Etkileri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri-99 <br />A.Tatarhan <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Patlatmadan Kaynaklanan Çevresel Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları-113 <br />A. Kahriman, Ü. Özer, A. Karadoğan &amp; D. Adıgüzel <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Ateşleme Sistemleri ve Bunların Patlatma Performansına Etkisi-137 <br />E. Alpaydın&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Taşocaklarında Yapılan Patlatmaların Değerlendirilmesi-143 <br />G. Konak, A.H. Onur &amp; D. Karakuş <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Gaziantep Çevre Yolunda Yapılan Patlatmalardan Kaynaklanan Yer Sarsıntılarının Önlenmesi: Örnek Uygulama-147 <br />M.O. Özkazanç <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Kalker Ocağında Patlatma Kaynaklı Yer Titreşimlerinin İstatistik Analizi-151 <br />F. Cihangir, B. Erçıkdı, A. Kesimal &amp; O. Durmuş <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Madencilik ve Sanayi Faaliyetleri Sonucu Oluşan Titreşimlerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetim Yönetmeliğine Göre Değerlendirilmesi: Örnek Uygulama-157 <br />A.H. Onur, G. Konak &amp; D. Karakuş <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Çok Dik ve Sarp Arazi Yapısına Sahip Ocak Sahalarında Kademeli İşletme Yöntemlerinin Uygulanması-167 <br />A. Tatarhan&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Harşit Çayı Üzerinde Bulunan Kum Çakıl Ocaklarının İncelenmesi-183 <br />E. Kahraman <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Hazır Beton Sektörümüzün İstatistiksel&nbsp; Değerlendirilmesi Ve&nbsp; Karadeniz Bölgesinde&nbsp; Hazır Beton Sektörüne Bakış-189 <br />A.O.Yılmaz &amp; İ. Alp <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Çimento Hammaddelerinin Kalite ve Rezervinin Kriging Yöntemiyle Modellenmesi-201 <br />A. Ersoy, T.Y. Yünsel &amp; Ü. Atıcı <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Kompleks Cevherlerde (Pb, Zn, Cu) Kritik Tenörün Belirlenmesi ve İşletme Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi-213 <br />A.O. Yılmaz &amp; F. Koçal <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Net Bugünkü Değerin (Npv) Maksimizasyonu İçin Optimum Cutoff Tenörünün Belirlenmesi-221 <br />A. Başçetin &amp; A. Nieto <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Araklı Yıldızlı Kireçtaşının Agrega Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi-227 <br />F. Cihangir, B. Erçıkdı &amp; A. Kesimal&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Gümüşhane ve Bayburt Travertenlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi-233 <br />İ. Karakurt, A.O. Yılmaz, İ. Alp, Ü. Görgülü &amp; İ. Çavuşoğlu <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Doğal Taşların Kesilmesi ve İşlenmesinde Su Jeti Kullanımı-239 <br />İ. Karakurt, K. Aydıner, İ. Alp &amp; Ü. Görgülü <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Atıksu Arıtma Çamurlu Küllerinin Betona Katkı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma-243 <br />O. Üçüncü &amp; M. Gülay <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisleri Çamur Atıklarının Değerlendirme Yollarının Araştırılması-247 <br />O. Üçüncü &amp; Z. Angın <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Orman Yolu İnşaatlarında Kaya Patlatmalarının Çevresel Etkisinin İrdelenmesi-253 <br />S. Çağlar &amp; H.H. Acar <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Madencilik Faaliyetlerinde İşçilerin Ulaşımı ve Cevher Nakliyatında Tekray Sisteminin Kullanılması-259 <br />H.H. Acar <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Madencilikle İlgili Hukuki Düzenlemeler ve 5177 Sayılı Kanun-263 <br />N. Kavaklı <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Oltu Balkaya Linyitleri ve Termik Santralde Kullanılabilirlikleri-269 <br />Y. Kar, C. Bal, T.S. Demir &amp; C. Demir&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Gümüşhane-Mastra Altın Madeni-275 <br />A.V. Oygür <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Sülfürlü Cevherlerin Ön Zenginleştirmesi ve Bergmann Yöntemi ile Ön Ekonomik Değerlendirme Yaklaşımı-283 <br />A.E. Yüce &amp; S.Ünsal, V.Gürkan <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Gravite ile Zenginleştirme Siyanüre Alternatif midir?: Mastra (Gümüşhane) Örneği-293 <br />O. Celep, İ. Alp, H. Deveci, R. Yazıcı, M. Vıcıl &amp; C. Duran <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Artvin - Yusufeli Kömürlerinin Gravite Yöntemleri Kullanılarak Kükürt Miktarının Azaltılması-299 <br />M. Yavuz, İ. Alp, R. Fidan, E. Şahinoğlu &amp; İ. Erkan <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Yığın Liçi Çözeltisinden Sementasyon ile Bakır Kazanımı Uygulaması: Helva Madeni (Bayburt)-305 <br />E.Y. Yazıcı, İ. Alp, H. Deveci, T. Yılmaz &amp; O. Celep <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Atık Banyo Çözeltilerindeki Gümüşün Sementasyon İle Geri Kazanımı-309 <br />E. Kırmızıkan, G. Güldan, E.Y. Yazıcı, İ. Alp, H. Deveci, C. Duran &amp; O. Celep <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Ordu-Akoluk (Ordu) Cevherinden Gravite ile Altın ve Gümüş Kazanımı-313 <br />O. Celep, İ. Alp, H. Deveci, Y. Çelik, M. Vıcıl &amp; C. Duran <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />İkincil Bakır Sülfidlerin (CuS-Cu2S) Flotasyon ile Zenginleştirilmesi-319 <br />T. Yılmaz, İ. Alp, H. Deveci, O. Celep, C. Duran &amp; M. Vıcıl <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Pirit-Metal İyonu Etkileşimine Albüminin Etkisinin Voltametri Tekniği ile İncelenmesi-325 <br />K. Şahbudak, Ü. Akdemir, T. Güler &amp; S. Çetinkaya <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Asidik Ferrik Sülfat İle İkincil Bakır Sülfidlerin (CuS ve Cu2S) Liçi-329 <br />T. Yılmaz, İ. Alp, H. Deveci, O. Celep, C. Duran &amp; M. Vıcıl <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Ordu-Akoluk Cevherinden Siyanür Liçi ile Altın-Gümüş Kazanımı-335 <br />O. Celep, İ. Alp, H. Deveci, T. Yılmaz, M. Vıcıl &amp; C. Duran <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Siyanür Bozunma Hızının Fuzzy Lineer Uzaylarındaki (FLU) Bir Modellemesi-341 <br />H. Keleş, E.Y. Yazıcı, H. Deveci, İ. Alp &amp; A. Kesimal <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Arsenik ve Çevre-345 <br />T. Yılmaz, İ. Alp, H. Deveci, O. Celep, O. Üçüncü &amp; C. Duran <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Müzret (Artvin-Yusufeli) Kömürünün Yağ Aglomerasyonu İle Temizlenmesi-351 <br />T. Uslu, E. Şahinoğlu, İ. Alp &amp; H. Deveci&nbsp; </p>

ISBN:  9944-89-164-9

Dosyalar