TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Kitap

Tümü

V. DELME PATLATMA SEMPOZYUMU
V. DELME PATLATMA SEMPOZYUMU

Yayın Yeri:  ANKARA

Yıl:  2007

Sayı:  137

İçerik:  <p>&nbsp;</p><table border="0" width="100%"><tbody><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><B>Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler İle İlgili AB Uyum Süreci <br /></B><I>Eu Harmonization Process On Explosives For Civil Use <br /></I><B>N.Güzin ŞAHİN<br /></B><I>Kimya Y.Mühendisi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Genel Müd. </I><font size="+1" color="#221e1f"><p>&nbsp;</p></font></font></td><td width="24" align="right" valign="top">11</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><B>Divriği Maden İşletmesi&lsquo;nde Katlararası Patlatma <br /></B>(Yelpaze Çekme Metodu ile Katlararası Serbest Yüzey Oluşturulması) <br /><I>Blasting Between Sublevels In Divriği Mine Operations (Developing Free Face Between Sublevels by Fan &ndash; Cut Technique) <br /></I><B>Metehan Derya, Ümit Kılıç <br /></B><I>Orica-Nitro Patlayıcı Mad. San. Ve Tic. A.Ş., G.O.P./Ankara <br /></I><B>Murat Mete <br /></B><I>Çayeli Bakır İşletmeleri, Çayeli/Rize </I></font></td><td width="24" align="right" valign="top">15</td></tr><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><B>Batı Anadolu Çimento Fabrikası Hammadde Ocağında Ön Kesme (Presplıttıng) Uygulaması <br /></B><I>Presplitting Applications At Batı Anadolu Cement Factory Raw Material Quarry <br /></I><B>Ergün Alpaydın, </B><I>Nitromak A.Ş., Ankara </I><B>Hayer Yalnız, R. Alper Askan </B><I>Batıçım, İzmir </I></font></td><td width="24" align="right" valign="top">21</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><B>Bir Yer altı Madeninde Uygulanan İki Farklı Patlatma Düzeninin Deformasyona Olan Etkisi <br /></B><I>The Effect of two Different Exploding Arrangement Applied in an Underground Mining on Deformation<br /></I><B>Güzide KALYONCU ERGÜLER <br /></B><I>MTA Maden Analizleri ve Tek. Dairesi, Çevre Koordinatörlüğü, ANKARA </I></font></td><td width="24" align="right" valign="top">27</td></tr><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><B>Çayeli Bakır Madeni Yeraltı Patlatmalarının İyileştirilmesi Çalışması <br /></B><I>Improvement Studies For The Underground Blasting Operations in Çayeli Copper Mine <br /></I><B>H. Sinan İNAL </B><I>NİTROMAK A.Ş., ANKARA Kemal KARAOĞLU ÇBİ A.Ş., RİZE </I></font></td><td width="24" align="right" valign="top">37</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><B>Küre Bakır İşletmesi&lsquo;nde Katlararası Patlatma </B>(Paralel Delik Metodu ile Katlararası Serbest Yüzey Oluşturma) <br /><I>Bench Stoping Blasting In Küre Mine Operations (Free Face Developing Between the Silled Drive and the Extraction Drive by Burn &ndash; Cut Technique)<br /></I><B>Metehan Derya, Ümit Kılıç <br /></B><I>Orica-Nitro Patlayıcı Mad. San. Ve Tic. A.Ş., G.O.P./Ankara </I><B><br />Süleyman Taşatan </B><I><br />STFA Tünel İnşaat A.Ş., Lakhadaria &ndash; Bouria/Algeria </I></font></td><td width="24" align="right" valign="top">49</td></tr><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><B><p align="justify">Güney Ege Linyitleri İşletmesi Eskihisar Ocağı Delme ve Patlatma Çalışmalarının Maliyet Analizi <I>Cost Analysis Of Drilling And Blasting Operations in Eskihisar Mine Of South Egean Lignite Corporation (GELİ) <br /></I><B>Ozan Bayram<br /></B><I>İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İstanbul </I></p></B></font></td><td width="24" align="right" valign="top">57</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><B>Kademeli Kaya Delme-Patlatma Çalışmalarında Maliyet Tahminlerinin DelPat v6.0 Bilgisayar Yazılımı ile Hesaplanması <br /></B><I>Estimation of Bench Drilling and Blasting Costs with a computer software, DelPat v6.0. <br /></I><B>M.Can Çeliksırt,</B> Maden Mühendisi <br /><I>Doğuş İnşaat ve TİC. A.Ş., Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı, Artvin <br /></I><B>Vural Erkan,</B> İnşaat Mühendisi <br /><I>Doğuş İnşaat ve TİC. A.Ş., Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı, Artvin </I></font></td><td width="24" align="right" valign="top">71</td></tr><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Parçalanma Tahmin Modelleri ve Dijital Görüntü İşleme Yöntemi <br /></B><I>Fragmentation Estimation Models and Digital Image Processing Technique <br /></I><B>Kağan Özdemir, Ali Kahriman, Ümit Özer <br /></B>İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, </p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">81</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Basamak Patlatmalarında Gecikmenin Önemi <br /></B><I>Importance of The Timing In Bench Blasting<br /></I><B>Ümit Kılıç &amp; Metehan Derya <br /></B><I>Orica-Nitro Patlayıcı Mad. San. Ve Tic. A.Ş. </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">93</td></tr><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Sülfürlü Cevherlerin Patlayıcılarla Reaksiyonu ve Patlatma Sorunları <br /></B><I>The Reaction of Sulphide Ores with Explosives and Blasting Problems <br /></I><B>Müfit Erdil</B> Maden Mühendisi, <br /><I>HM Patlayıcı Mad. Ltd.Şti </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">101</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Yemleyicilerin Çalışma Mekanizması ve Önemi <br /></B><I>Working Stages of Primers and Importance<br /></I><B>Ümit Kılıç &amp; Metehan Derya <br /></B><I>Orica-Nitro Patlayıcı Mad. San. Ve Tic. A.Ş. </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">105</td></tr><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Patlatma Deliği İçerisinde Su Kolonu Uygulanabilirliğinin Araştırılması <br /></B><I>An Investigation of Water-Column Applicability Inside of Blast Hole <br /></I><B>A. Hakan Onur, Gürcan Konak, Doğan Karakuş, Derya (Ünal) Akgün, Deniz Akgün<br /></B><I>Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İzmir </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">113</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><B><p align="justify">Basamak Patlatmalarında Hava Kapanımı Kullanımıyla KayaçParçalama Tekniği <br /><I>The Technique of Rock Breaking by Using Air-Deck in Bench Blasting <br /></I><B>Oktay Erten, Gürcan Konak, A. Hakan Onur, Doğan Karakuş<br /></B><I>Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, İzmir </I></p></B></font></td><td width="24" align="right" valign="top">123</td></tr><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Patlatmaların Doğrusal Olmayan Davranışlarının Sismik SinyallerÜzerine Etkisi <br /></B><I>Effects of Non-Linear Behavior of Blasting on Seismic Signals <br /></I><B>Gülsev Uyar Aldaş, Berkan Ecevitoğlu<br /></B><I>Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Ankara </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">133</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Kadıköy-Kartal Metrosu Tünel Güzergahındaki Farklı Kaya Birimleri İçin Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Analizi <br /></B><I>The Blasting Vibrations Analysis for Different Rock Units on Istanbul Kadıköy-Kartal Subway Tunnel Route<br /></I><B>Deniz Adıgüzel, Ümit Özer, Ali Kahriman, Abdulkadir Karadoğan, Mehmet Aksoy<br /></B><I>İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Avcılar, İstanbul </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">141</td></tr><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Taşıma Sistemi Projesi&lsquo;nde YapılanKontrollü Tünel Patlatmalarının Yapısal Hasar Riski AçısındanDeğerlendirilmesi <br /></B><I>Evaluation of Controlled Tunnel Blasting in Terms of Structural Damage Risk in "Kadıköy-Kartal Rail Mass Transportation System Project" <br /></I><B>Enver Alan, İbrahim Sefer <br /></B><I>Yapı Merkezi-Doguş-Yüksel-Yenigün-Belen İnsaat Anadoluray Ortak Girişimi, Üsküdar-İstanbul </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">151</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Uşak Kışladağ Altın Madeninde Üretim Patlatmasından Kaynaklanan Yer Titreşimlerinin Analizi <br /></B><I>Investigation of Ground Vibrations Induced By Production Blasting At Uşak Kışladağ Gold Mine <br /></I><B>Bezmi Barış Çakmak, Hasan Aydın Bilgin<br /></B><I>Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Ankara </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">165</td></tr><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Analizine Dayalı Basamak Patlatma Tasarımı <br /></B><I>Bench Blasting Design Based on Vibrations Analysis of Blast-Induced<br /></I><B>Abdulkadir Karadoğan, Ümit Özer, Ali Kahriman, Mehmet Aksoy, Deniz Adıgüzel, U. Gökhan Akkaya<br /></B><I>İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Avcılar, İstanbul </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">177</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><B><p align="justify">Uşak Kışladağ Altın Madeninde Önkesme Patlatmasından <I>189</I>Kaynaklanan Hava Şoku Basıncı Analizi <br /><I>Preslipt Blast Induced Air Overpressure Investigation At Uşak Kışladağ Gold Mine <br /></I><B>Onur Bigikoçin, Hasan Aydın Bilgin<br /></B><I>Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Ankara </I></p></B></font></td><td width="24" align="right" valign="top">189</td></tr><tr><td width="1097" bgcolor="#f9f9f9"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>BLİ Orhaneli İşletmesi Gümüşpınar Köyü Patlatma Risk Etüdü <br /></B><I>BLİ Orhaneli Management Gümüşpınar Village Blasting Risk Assessment <br /></I><B>H.Aydın BİLGİN<br /></B><I>ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, Ankara <br /></I><B>H. Sinan İNAL <br /></B><I>NİTROMAK A.Ş., Ankara </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">197</td></tr><tr><td width="1097"><font color="#221e1f"><p align="justify"><B>Çan Açık Ocağında Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin İncelenmesi <br /></B><I>The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine<br /></I><B>Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoğan, Kağan Özdemir <br /></B><I>İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Avcılar, İstanbul </I></p></font></td><td width="24" align="right" valign="top">205</td></tr><tr><td width="1097">&nbsp;</td><td width="24" align="right" valign="top">&nbsp;</td></tr></tbody></table><font color="#221e1f"><p>&nbsp;</p></font>

ISBN:  978-9944-89-402-9

Dosyalar